Nábor

Momentálne nábor neprebieha. Najbližší nábor bude po wipe.

Podmienky náboru:
– aktivita, ochota, snaha zlepšovať sa a pod
– nutnosť ovládať pravopis svojho jazyka a rozumieť slovensky a česky
– nebyť trestaný za závažnejšie porušenie pravidiel
– slušné správanie, znalosť a dodržiavanie pravidiel a zvykov
– znalosť hexxitu
– IQ nad 40