Nábor

Nábor skončil.

Výsledky:

Prijatí: TWDFrontier, SamuelSonSVK, jarci, Alimax, Freya

Neprijatí: antonio07 (IQ pod 30), pixma (slabé znalosti+pravopis), Karerushi (polovica dotazníku nevyplnená), JackNickJakDik (znalosti+pravopis), telenovacie (zmätočná prihláška), MAXO (polovica dotazníku nevyplnená), Burak_TG (slabšie znalosti), Southworth (odstúpil), salkub (slabé znalosti), BroxxCZ, Brumlock, L3XIC (nevyplnená polovica), Pain_Mist (slabé znalosti)