Rezidencie

1. Rezidencie
Na serveri si môžete svoje pozemky a domy ochrániť rezidenciami. Rezidencia je hráčom vyznačené územie, ktoré vlastní a nastavením flagov (vlastností) určuje právo stavať, používať predmety atď. pre ostatných hráčov.

Návod na vytvorenie rezidencie:

  1. Označ dva protichodné body, ktoré budú hranicami residencie. Označujeme drevenou sekerou.
  2. V prípade, že chceš residenciu od neba po bedrock, napíš /res select vert
  3. Ak je všetko hotové, napíš /Res create <NÁZOV>
  4. Teraz je residencia hotová, povolenie residencie pre kamarátov nájdeš nižšie.

Príkazy:
/res create – Vytvorí rezidenciu
/res remove – Odstráni rezidenciu
/res give <HRÁČ> – Prevedie rezidenciu na iného hráča
/res info – Informácie o rezidencii
/res message enter <Správa> – Nastavenie správy pri vstupe do rezidencie
/res message leave <Správa> – Nastavenie správy pri odchode z rezidencie
/res tpset – Nastaví miesto teleportu do rezidencie
/res tp – Teleport do rezidencie
/res select vert – Rozširenie oblasti rezidencie od bedrocku po nebo
/res set <FLAG> true/false – Nastaví flag v rezidencii (povolí/zakáže)
/res pset <HRÁČ> <FLAG>  true/false – Nastaví flag v rezidencii pre iného hráča


Flagy:

move – Pohyb hráčov
build – Stavanie a búranie
use – Používanie predmetov (dvere, páky…)
container – Používanie bední
flow – Pohyb tekutín (voda, láva)
piston – Fungovanie pistonov (redstone obvody)
ignite – Povolenie zapalovania v reske
tp – povolenie teleportovať sa na resku
pvp – Boj medzi hráčmi
damage – Ublíženie
firespread – Šírenie ohňa