Príkazy

Hráč:
– /afk – zapne/vypne away from keyboard status
– /back – vráti vás na minulú pozíciu
– /balancetop – zobrazí zoznam najbohatších hráčov
– /delhome [názov_domovu] – zmazanie domovu
– /help – pomoc s príkazmi
– /helpop [text] – napíš správu adminom
– /home [názov_domovu] – teleportuje vás domov
– /ignore [hráč] – ignorovanie hráča
– /kit [názov_kitu] – dá vám veci z kitu
– /kit – zoznam kitov
– /list – zoznam online hráčov
– /msg [hráč] [správa] – súkromná správa hráčovi
– /pay [hráč] [čiastka] – zaplatí peniaze hráčovi
– /rules – zobrazí pravidlá
– /tpa [hráč] – pošle hráčovi žiadosť o teleportovanie k nemu
– /tpaccept – prijatie žiadosti o teleport
– /tpdeny – odmietnutie žiadosti o teleport
– /warp – zoznam warpov
– /warp [názov_warpu] – teleportuje vás na warp
– /spawn – teleportuje vás na spawn
– /money – zobrazí váš stav peňazí
– /res viac v tutoriále o rezidenciach
– /lock – zamkne chestky
– /unlock – odomkne chestky
– /cmodify [meno_hráča] – odomkne chestku hráčovi
– /lvt start – začiatok hlasovania na zmenu dennej doby
– /lvt no – hlasovanie nie
– /lvt yes – hlasovanie áno
– /menu – zobrazí menu s príkazmi a warpami
– /1vs1 join – pripojíte sa do 1vs1 minihry
– /ontime – zobrazí štatistiky o vašom hernom čase
– /f – frakcie (f help – pomoc s príkazmi)
– /login [heslo] – prihlásenie do hry
– /logout – odhlási vás z hry
– /changepassword [staré_heslo] [nové_heslo] – zmenenie hesla
– /unregister – odregistruje vás
– /jobs – viac v tutoriáli o jobs
Flyman: – všetko, čo aj hráč
– /fly – zapne vám lietanie
Vip: – všetko, čo aj hráč
– /kit vip4
– /kit vip3
– /kit vip2
– /kit vip1
– /top – teleportuje vás na povrch
– /enderchest – otvorí vám enderchest
– /hat – dá vám na hlavu block, ktorý práve držíte v ruke
– /fly – zapne vám lietanie
– /workbench – otvorí vám craftingtable
VIPGM: – všetko, čo aj VIP a
– /gamemode [0/1/2] – nastaví váš gamemode (creative, survival, adventure)
Extravip: – všetko, čo aj VIPGM a
– /jump – preskočíte na miesto kam sa pozeráte
– /repair hand – opraví itemy (iba z vanilly)
– /feed – doplní vám hungerbar
MegaVIP: – všetko, čo aj ExtraVIP a
– /sun – nastaví slnečné počasie
– /heal – doplní vám životy
– /mail send – odošlete mail
– /mail read – prečíta mail
UltraVIP: – všetko, čo aj MegaVIP a
– /ptime set – nastavenie si vlastného času v hre – keď bude noc, nastavíte si deň
– /pet – vlastné zviera, ktoré bude popri vás behať